FTP چیست؟

FTP چیست؟

0 نظر

FTP پروتکل یا قانونی است برای انتقال فایل ها در فضای جهانی اینترنت ! برای انتقال هر نوع داده ای در اینترنت، قوانین و یا

ادامه مطلب ←